बैज्ञानीक प्रस्तुतिको लागि सारांशपत्र स्वीकृति संबन्धी सुचना

पोस्टर (डेमो समेत) वा मौखिक प्रस्तुतिकरणको लागि छानिएका प्रोजेक्टअनुसन्धान पत्रहरुको लिस्ट हेर्नु होस् र आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नको लागि रजिस्ट्रेसन फाराम बैशाख ३ गते, अपरान्ह ४ बजे सम्म ई-मेल बाट पठाउनुहोला। विस्तृत कार्यक्रम छिट्टै प्रकाशन गरिनेछ । धन्यवाद ।

ABSTRACT ACCEPTANCE NOTIFICATION

Here is the list of accepted abstracts for Poster (including demonstration and exhibition) and Oral presentations (7+3 min). Selected participants are informed to fill the Registration Confirmation Form, and then email to the nyscnepal2019@gmail.com to reserve their seat by 4 PM, April 16, 2019 . Detailed program follows shortly. Thank you.